Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4678
Title: Китайський Новий рік: від минулого до сьогодення
Other Titles: Китайский Новый год: от прошлого к настоящему
Chinese New Year: from the past to the present
Authors: Веремеєва, К. В.
Keywords: китайська культура
китайський Новий рік
китайські традиції
китайські свята
студентські роботи
китайская культура
китайский Новый год
китайские традиции
китайские праздники
студенческие работы
chinese culture
Chinese New Year
chinese traditions
chinese holidays
student work
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Веремеєва. К. В. Китайський Новий рік: від минулого до сьогодення / К. В. Веремеєва // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 129–131.
Abstract: В статті розглянуто китайські традиції, які пов‘язані зі святкуванням китайського Нового року що збереглися і у наш час. Китайці дуже цінують предків і те, що було винайдено з їх допомогою. Новий рік – це не тільки можливість весело провести час, а й можливість побачитись з рідними людьми. В статье рассмотрены китайские традиции, связанные с празднованием китайского Нового года, которые сохранились и в наше время. Китайцы очень ценят предков и то, что было изобретено с их помощью. Новый год – это не только возможность весело провести время, но и возможность увидеться с родными людьми. The article examines the Chinese traditions associated with the celebration of the Chinese New Year that have survived to our time. The Chinese value their ancestors and what was invented with their help. New Year is not only an opportunity to have fun, but also an opportunity to see family.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4678
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Веремеєва К.В. Китайський новий рік.pdf522.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.