Китайський Новий рік: від минулого до сьогодення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто китайські традиції, які пов‘язані зі святкуванням китайського Нового року що збереглися і у наш час. Китайці дуже цінують предків і те, що було винайдено з їх допомогою. Новий рік – це не тільки можливість весело провести час, а й можливість побачитись з рідними людьми. В статье рассмотрены китайские традиции, связанные с празднованием китайского Нового года, которые сохранились и в наше время. Китайцы очень ценят предков и то, что было изобретено с их помощью. Новый год – это не только возможность весело провести время, но и возможность увидеться с родными людьми. The article examines the Chinese traditions associated with the celebration of the Chinese New Year that have survived to our time. The Chinese value their ancestors and what was invented with their help. New Year is not only an opportunity to have fun, but also an opportunity to see family.
Опис
Ключові слова
китайська культура, китайський Новий рік, китайські традиції, китайські свята, студентські роботи, китайская культура, китайский Новый год, китайские традиции, китайские праздники, студенческие работы, chinese culture, Chinese New Year, chinese traditions, chinese holidays, student work
Цитування
Веремеєва. К. В. Китайський Новий рік: від минулого до сьогодення / К. В. Веремеєва // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 129–131.