ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ : ШЛЯХИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-11-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті розглянуто теоретичні та практичні засоби формування громадянознавчих компетенцій молоді на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. В статье рассмотрены теоретические и практические средства формирования гражданских компетенций молодежи на примере исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды. In the article theoretical and practical facilities of forming of civil jurisdictions of young people are considered on the example of historical faculty of HNPU of the name of G. S. Skovorody.
Опис
Ключові слова
громадянська освіта, національне виховання, компетенції, гражданское образование, национальное воспитание, компетентность, civil education, national education, competence
Цитування
Бережна С. В. Громадянська освіта в Україні: шляхи та форми реалізації на історичному факультеті ХНПУ імені Г. С. Сковороди / С. В. Бережна // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2012. – Вип. 4. – С. 3–5.