Особливості дизайну сучасного музею

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті визначені особливості дизайну сучасного музею. Розглянуті втілення новітніх тенденцій в інтер’єр музейної експозиції, відповідність часу і потребам суспільства з позиції психологічного сприйняття, соціальної необхідності, відповідності розвитку суспільства, інформаційних і мультимедійних технологій. В данной статье определены особенности дизайна современного музея. Рассмотрено воплощение новейших тенденций в интерьер музейной экспозиции, соответствие времени и потребностям общества с позиции психологического восприятия, социальной необходимости, соответствие развитию общества, информационным и мультимедийным технологиям. In the light of the statty, the specialty of the design of the museum is given. The introduction of new trends in the interior of the museum exhibition, according to the hour and the needs of the suspension from the position of psychological sleep, social needs, multiformatics of suspension development, technology.
Опис
Ключові слова
музей, дизайн сучасного музею, переобладнання, організація музею, мультимедійні технології, інформаційні технології, студентські роботи, дизайн современного музея, переоборудование, организация музея, мультимедийные технологии, информационные технологии, студенческие работы, museum, modern museum design, reequipment, museumorganization, multimedia technologies, information technologies, student work
Цитування
Рись О. Д. Особливості дизайну сучасного музею / О. Д. Рись // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 47–51.