Історико-культурні умови становлення Харківської вокальної школи та оперної студії при консерваторії як ії осередку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються історико-культурні умови становлення харківської вокальної школи, організація та функціонування оперної студії при Харківській консерваторії як її осередку, проаналізовано діяльність та значення оперної студії для удосконалення професійної майстерності майбутніх співаків. В статье рассматриваются историко-культурные условия становление харьковской вокальной школы, организация и функционирование оперной студии при Харьковском консерватории, проанализированы деятельность и значение оперной студии для совершенствования профессиональной мастерства будущих певцов. The article considers the historical and cultural conditions of the Kharkiv vocal school, the organization and functioning of the opera studio at the Kharkiv Conservatory as its center, analyzes the activities and importance of the opera studio to improve the professional skills of future singers.
Опис
Ключові слова
вокальна школа, харківська вокальна школа, оперна студія, вокальний факультет, оперне мистецтво, вокальная школа, харьковская вокальная школа, оперная студия, вокальный факультет, оперное искусство, vocal school, Kharkiv vocal school, opera studio, vocal faculty, operatic art
Цитування
Кузьмічова В. А. Історико-культурні умови становлення Харківської вокальної школи та оперної студії при консерваторії як ії осередку / В. А. Кузьмічоів, А. П. Ботнарчук // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 52–57.