До проблеми визначення поняття «ліризм»: коло основних термінів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено питанню визначення сутності поняття «ліризм». Висвітлено семантичні зв’язки із термінами «лірика», «ліричний», «ліричний герой», «пісенна лірика». Наведено видову розгалуженість пісенної лірики. Статья посвящена вопросу определения сущности понятия «лиризм». Освещены семантические связи с терминами «лирика», «лирический», «лирический герой», «песенная лирика». Приведена видовую разветвленность песенной лирики. The article is devoted to the question of defining the essence of the concept of «lyricism». The semantic connections with the terms «lyrics», «lyrical hero», «song lyrics» are revealed. The species branching of song lyrics is given
Опис
Ключові слова
ліризм, лірика, ліричний герой, пісенна лірика, студентські роботи, лиризм, лирика, лирический герой, песенная лирика, студенческие работы, lyricism, lyrics, lyrical hero, song lyrics, student works
Цитування
Карпенко А. До проблеми визначення поняття «ліризм»: коло основних термінів / А. Карпенко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 3–7.