Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4625
Title: Формування пізнавального інтересу в учнів з низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі
Other Titles: Формирование познавательного интереса у учащихся с низкой мотивацией к изучению иностранного языка в средней общеобразовательной школе
Formation of cognitive interest in students with low motivation to learn a foreign language in secondary school
Authors: Казачінер, О. С.
Keywords: пізнавальний інтерес
мотивація
навчання іноземної мови
учні з низькою мотивацією у навчанні
формування позитивної мотивації
підвищення рівня пізнавального інтересу
познавательный интерес
мотивация
обучение иностранному языку
учащиеся с низким уровнем мотивации в обучении
формирование положительной мотивации
повышение уровня познавательного интереса
cognitive interest
motivation
teaching a foreign language
motivation
foreign language learning
students with low level of motivation
positive motivation forming
increasing the level of cognitive interest
Issue Date: 2015
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Citation: Казачінер О. С. Формування пізнавального інтересу в учнів з низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі / О. С. Казачінер // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. Г. Пасинок (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Основа, 2015. – Вип. 38. – С. 110–119.
Abstract: У статті на основі чинників зниження у школярів рівня пізнавального інтересу та мотивації навчання іноземної мови виділено ефективні методи та прийоми, що сприяють підвищенню пізнавального інтересу учнів із низьким рівнем мотивації до вивчення іноземної мови. Автором проаналізовано джерела та шляхи формування позитивної мотивації та розвитку пізнавального інтересу в навчанні, зокрема іноземної мови. В статье на основе факторов снижения у школьников уровня познавательного интереса и мотивации изучения иностранного языка выделены эффективные методы и приемы, способствующие повышению познавательного интереса учащихся с низким уровнем мотивации в изучении иностранного языка. Автором проанализированы источники и пути формирования положительной мотивации и развития познавательного интереса при обучении, в частности, иностранному языку. In the article on the base of reducing the students’ cognitive interest and motivation in learning a foreign language the effective methods and approaches which help to increase the cognitive interest of students with low level of motivation were singled out. The author analyzes sources and ways of increasing the motivation and cognitive interest development in learning a foreign language.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4625
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Казачінер О. С. .pdf293.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.