Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Анотація
Автором розроблено алгоритм здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному класі на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного, інтеграційного, командного підходів. Автором разработан алгоритм осуществления контроля и оценивания учебных достижений учащихся по иностранному языку в инклюзивном классе на основе личностно ориентированного, компетентностного, интеграционного, командного подходов. The algorithm of control and educational establishments’ evaluation of students at the foreign language lessons in inclusive classroom on base of personally oriented, competence, integrative and team approaches was worked out by the author.
Опис
Ключові слова
контроль, оцінювання, навчальні досягнення учнів, інклюзивний клас, іноземна мова, контроль, оценивание, учебные достижения учащихся, инклюзивный класс, иностранный язык, control, evaluation, students’ educational establishments, inclusive classroom, foreign language
Цитування
Казачінер О. С. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному класі / О. С. Казачінер // Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 97-річчю від дня народження В. Сухомлинського, Кіровоград, 29–30 верес. 2015 р. / КЗ "КОІППО ім. В. Сухомлинського" ; [уклад. О. Е. Жосан]. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. – С. 158–163.