Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4559
Title: ФОРМУВАННЯ ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
FORMATION OF ARBITRARY ATTENTION IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH DISORDERS OF WRITTEN SPEECH
Authors: Комкова, О. М.
Keywords: молодші школярі
писемне мовлення
довільна увага
магістерські роботи
младшие школьники
письменная речь
произвольное внимание
магистерские работы
junior high school students
written speech
arbitrary attention
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Комкова О. М. Формування довільної уваги у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення / О. М. Комкова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 167–174.
Abstract: У статті представлено результати експериментального дослідження рівня сформованості довільної уваги, як чинника формування навички письма у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення. Описано методики дослідження уваги та запропоновано корекційно-розвиваючі вправи, які спрямовані на розвиток довільної уваги молодших школярів із порушеннями писемного мовлення. В статье представлены результаты экспериментального исследования уровня сформированности произвольного внимания, как фактора формирования навыка письма у младших школьников с нарушениями письменной речи. Описаны методики исследования внимания и предложены коррекционно-развивающие упражнения, направленные на развитие произвольного внимания младших школьников с нарушениями письменной речи. The article presents the results of an experimental study level of formation of arbitrary attention as a factor in the formation of writing skills in junior students with speech disorders. Methods are described attention studies and proposed correctional and developmental exercises that aimed at developing the arbitrary attention of younger students with disabilities written speech.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4559
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комкова О.М. Формування довільної уваги.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.