ІГРОВІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано добірку ігор, які спрямовані на профілактику порушень писемного мовлення у молодших школярів. В статье представлено подборку игр, направленных на профилактику нарушений письменной речи у младших школьников. The article presents a selection of games aimed at preventing violations written speech in junior high school students.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, дисграфія, дислексія, профілактика, ігрові вправи, молодші школярі, магістерські роботи, нарушение речи, дисграфия, дислексия, профилактика, игровые упражнения, младшие школьники, магистерские работы, speech disorders, dysgraphia, dyslexia, prevention, game exercises, junior high school students
Цитування
Кірпа Д. О. Ігрові вправи як засіб профілактики порушень писемного мовлення дітей молодшого шкільного віку / Д. О. Кірпа // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 149–155 : іл.