Трансформації прізвищ на ґрунті іншої мови

Ескіз недоступний
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Опис
Ключові слова
трансформації прізвищ, українські прізвища, студентські роботи, трансформации фамилий, украинские фамилии, студенческие работы, transformations surnames, ukrainian surnames, student work
Бібліографічний опис
Литвин А. Г. Трансформації прізвищ на ґрунті іншої мови / А. Г. Литвин // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 45–50.