ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються проблеми адміністративно-територіального устрою України, об’єктивні підстави необхідності його реформування. В статье анализируются проблемы административно-территориального устройства Украины, объективные основания необходимости его реформирования.
Опис
Ключові слова
адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальний поділ, адміністративно- територіальна реформа, адміністративно-територіальні одиниці, реґіональний розвиток, студентські роботи, административно-территориальное устройство, административно-территориальное деление, административно-территориальная реформа, административно-территориальные единицы, региональное развитие, студенческие работы, the administrative-territorial device, administrative-territorial division, administrative - territorial reform, administrative-territorial unit, regional development, student's work
Цитування
Дмітрієва К. О. Проблеми адміністративно-територіального устрою України / К. О. Дмітрієва // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 19-25.