Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4534
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАразгелдієва, М. Б.-
dc.contributor.authorАразгелдиева, М. Б.-
dc.contributor.authorArazgeldieva, М.-
dc.date.accessioned2021-04-05T13:12:06Z-
dc.date.available2021-04-05T13:12:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationАразгелдієва М. Б. Завдання формування просторових уявлень у дітей із затримкою психічного розвитку як важлива складова процесу підготовки їх до навчання у школі / М. Б. Аразгелдієва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 13–18.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4534-
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі порушень просторових уявлень у дітей із затримкою психічного розвитку. Розглядається актуальність вивчення сформованості зазначених уявлень у дітей старшого дошкільного віку як один із показників їхньої готовності до навчання у школі. Описуються причини і наслідки порушень зорово-просторових уявлень у дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Статья посвящена проблеме нарушений пространственных представлений у детей с задержкой психического развития. Рассматривается актуальность изучения сформированности указанных представлений у детей старшего дошкольного возраста как один из показателей их готовности к обучению в школе. Описываются причины и последствия нарушений зрительно-пространственных представлений у детей с задержкой психического развития (ЗПР). The article is devoted to the problem of disorders of spatial representations in children with mental retardation. The urgency of studying the formation of these ideas in older preschool children is considered as one of the indicators of their readiness to study at school. The causes and consequences of visual-spatial disorders in children with mental retardation (MDR) are described.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпросторові уявленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти дошкільного вікуuk_UA.UTF-8
dc.subjectзатримка психічного розвиткуuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпространственные представленияuk_UA.UTF-8
dc.subjectдети дошкольного возрастаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзадержка психического развитияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectspatial representationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreschool childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectimpaired mental functionuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИХ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTASKS OF FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE PROCESS OF PREPARING THEM FOR LEARNING AT SCHOOLuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.