Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4530
Title: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З РАС ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНИХ ІСТОРІЙ
Other Titles: РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ С РАС СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ
DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE OF RAC CHILDREN BY MEANS OF SOCIAL HISTORIES
Authors: Мамедова, Л. Б.
Keywords: соціальна компетентність
поняття РАС
стратегія адаптації дітей з РАС
соціальні історії дітей з РАС
магістерські роботи
социальная компетентность
понятие РАС
стратегия адаптации детей с РАС
социальные истории детей с РАС
магистерские работы
social competence
the concept of RAS
adaptation strategy of children with ASD
social stories of children with ASD
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мамедова Л. Б. Розвиток соціальної компетенттності дітей з РАС засобами соціальних історій / Л. Б. Мамедова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 200–208.
Abstract: Розглядається проблема розвитку соціальної компетентності з дітьми з розладом аутистичного спектру (РАС). На підставі аналізу процесів формування соціальної компетентності, світосприймання та базової довіри дитини з РАС до оточуючого світу. Рассматривается проблема развития социальной компетентности с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС). На основании анализа процессов формирования социальной компетентности, мировосприятия и базового доверия ребенка с РАС к окружающему миру. The problem of development of social competence with children is considered autism spectrum disorder (ASD). Based on the analysis of processes formation of social competence, orldview and basic trust children with ASD to the outside world.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4530
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.