Сімейна обрядовість у контексті запитів сучасного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "Видавнича група "Основа"
Анотація
Сучасна школа й батьки, та й самі діти відчувають нині напруженість динамічних змін у суспільному бутті. У стрімкості мінливого світу й численних ризиків дуже важливо своєчасно й адекватно реагувати на нові реалії, щораз сильніші виклики. Як допомогти дитині в умовахвідкритого глобалізованого світу збалансувати між суголосністю цивілізаційним зрушеннямі збереженням етнічного культурного коду? Современная школа и родители, и сами дети чувствуют сейчас напряженность динамических изменений в общественном бытии. Как помочь ребенку в условиях открытого глобального мира сбалансировать между созвучностюь цивилизационным сдвигам и сохранением этнического культурного кода? Modern school and parents, and children themselves are now experiencing the intensity of dynamic changes in society. How to help a child in an open globalized world to balance between the harmony of the civilizational shift and the preservation of the ethnic cultural code?
Опис
Ключові слова
сімейна обрядовість, сімейні цінності, сім'я, виховання, семейная обрядность, семейніе ценности, семья, воспитание, family rituals, modern society, family, образование
Цитування
Варич Н. І. Сімейна обрядовість у контексті запитів сучасного суспільства / Н. І. Варич // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.- метод. журн. / ТОВ "Вид. група "Основа" ; [голов. ред. К. Голобородько.]. - Харків : Основа, 2020. – No 31–33(611–613). – С. 77–79.