Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/452
Title: ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ – ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Authors: Білокопитова, В. С.
Keywords: біорізноманіття
природокористування
екологічна мережа
біологічне забруднення
рідкісні рослини
флора
биоразнообразие
природопользование
экологическая сеть
биологическое загрязнение
редкие растения
biodiversity
natural resource use
ecological network
biological contamination
rare plants
flora
Issue Date: 12-Nov-2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Білокопитова В. С. Збереження біорізноманіття – важлива проблема сучасності / В. С. Білокопитова // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 12-14.
Abstract: Стаття присвячена одній з головних проблем сучасності – втраті біологічної стійкості екосистем в результаті надмірної експлуатації природного біорізноманіття. Це не відповідає вимогам збалансованого природокористування та призводить до біологічного забруднення флори, виснаження природних ресурсів і зникнення деяких видів. Необхідна зміна пріоритетів з економічних на екологічні. Такий підхід уповільнить деградацію природних угруповань, дозволить поліпшити стан довкілля, попередить експансію бур’янів у природні угрупування, збереже місця існування рідкісних видів рослин, дозволить підвищити естетичну цінність рекреаційних місць та мінімізувати забруднення води, повітря і ґрунтів. Статья посвящена одной из главных проблем современности – потере биологической устойчивости экосистем в результате чрезмерной эксплуатации природного биоразнообразия. Это не соответствует требованиям сбалансированного природопользования и приводит к биологическому загрязнению флоры, истощению природных ресурсов и исчезновению некоторых видов. Необходима смена приоритетов с экономических на экологические. Такой подход замедлит деградацию природных сообществ, позволит улучшить состояние окружающей среды, предупредит экспансию сорняков в естественные группировки, сохранит места обитания редких видов растений, позволит повысить эстетическую ценность рекреационных мест и минимизировать загрязнение воды, воздуха и почв.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/452
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білокопитова.doc35.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.