ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються питання розвитку лексико-граматичної сторони мовлення учнів початкових класів з інтелектуальною недостатністю у процесі логопедичної роботи. В статье рассматриваются вопросы развития лексико-грамматической стороны речи учащихся начальных классов с интеллектуальной недостаточностью в процессе логопедической работы. The article considers the development of lexical and grammatical aspects of speech of primary school students with intellectual disabilities in the process of speech therapy.
Опис
Ключові слова
лексико-граматична сторона мовлення, словотворення, словозміни, діти з інтелектуальною недостатністю, магістерська робота, лексико-грамматическая сторона речи, словообразование, словоизменение, дети с интеллектуальной недостаточностью, магистерская работа, lexical and grammatical side of speech, word formation, word changes, children with intellectual disabilities, master's work
Цитування
Дубась Д. О. Формування лексико-граматичноЇ сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю / Д. О. Дубась // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 104–110.