Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/449
Title: Шкільна географія в кінці XVIII століття
Authors: Стадник, О. Г.
Keywords: шкільна географія
історія географії
засоби навчання географії
шкільні підручники
атласи
географічні карти
школьная география
история географии
средства обучения географии
школьные учебники
атласы
географические карты
school geography
history of geography
geography teaching aids
school textbook
atlases
geographical maps
Issue Date: 12-Nov-2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Стадник О. Г. Шкільна географія в кінці XVIII століття / О. Г. Стадник // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листоп. 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С.3-6.
Abstract: У статті розглянуто становлення і розвиток шкільної географії в XVIII ст. та її забезпечення засобами навчання. Розкривається питання створення друкованих засобів навчання, які використовувалися під час викладання шкільної географії у ХVІІІ ст. З’ясовано передумови підготовки перших засобів навчання географії (підручники, карти, атласи, глобуси) та причини їх поступового вдосконалення. Розглянуто внесок окремих фахівців у створення найбільш поширених підручників ХVІІІ ст. В статье рассмотрено становление и развитие школьной географии в XVIII ст. и ее обеспечение средствами обучения. Раскрывается вопрос создания печатных средств обучения, которые использовались во время преподавания школьной географии в XVIII веке. Выяснены предпосылки подготовки первых средств обучения географии (учебники, карты, атласы, глобусы) и причины их постепенного совершенствования. Рассмотрен вклад отдельных специалистов в создание наиболее распространенных учебников XVIII века.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/449
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стадник О. Г.doc44 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.