Шкільна географія в кінці XVIII століття

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто становлення і розвиток шкільної географії в XVIII ст. та її забезпечення засобами навчання. Розкривається питання створення друкованих засобів навчання, які використовувалися під час викладання шкільної географії у ХVІІІ ст. З’ясовано передумови підготовки перших засобів навчання географії (підручники, карти, атласи, глобуси) та причини їх поступового вдосконалення. Розглянуто внесок окремих фахівців у створення найбільш поширених підручників ХVІІІ ст. В статье рассмотрено становление и развитие школьной географии в XVIII ст. и ее обеспечение средствами обучения. Раскрывается вопрос создания печатных средств обучения, которые использовались во время преподавания школьной географии в XVIII веке. Выяснены предпосылки подготовки первых средств обучения географии (учебники, карты, атласы, глобусы) и причины их постепенного совершенствования. Рассмотрен вклад отдельных специалистов в создание наиболее распространенных учебников XVIII века.
Опис
Ключові слова
шкільна географія, історія географії, засоби навчання географії, шкільні підручники, атласи, географічні карти, школьная география, история географии, средства обучения географии, школьные учебники, атласы, географические карты, school geography, history of geography, geography teaching aids, school textbook, atlases, geographical maps
Цитування
Стадник О. Г. Шкільна географія в кінці XVIII століття / О. Г. Стадник // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листоп. 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С.3-6.