Модель ідеального суспільства у творах В. Винниченка «Сонячна машина» та Ол. Гакслі «Прекрасний новий світ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Скільки існує людство, стільки намагається побудувати ідеальний світ, ідеальне суспільство, де кожен буде вільною незалежною людиною. З’являються нові ідеалогії, формуються нові політичні фракції, але тим не менш за два тисячоліття від Різдва Христового так і не було створено навіть нічого схожого. А отже, нам залишається тільки мріяти про таку суть речей, читаючи утопічно-антиутопічні твори. Сколько существует человечество, столько пытается построить идеальный мир, идеальное общество, где каждый будет свободным независимым человеком. Появляются новые идеалогии, формируются новые политические фракции, но тем не менее за два тысячелетия от Рождества Христова так и не было создано даже ничего похожего. А значит, нам остается только мечтать о такой суть вещей, читая утопически-антиутопические произведения. As long as mankind has been, it has been trying to build an ideal world, an ideal society, where everyone will be a free independent person. New ideologies appear, new political factions are formed, but nevertheless, even two millennia from the birth of Christ, nothing of the kind was created. So, we can only dream of this essence of things, reading utopian-dystopian works.
Опис
Ключові слова
модель ідеального суспільства, Винниченко В., Ол. Гакслі, утопія, антиутопія, студентські роботи, модель идеального общества, Винниченко В., Ол. Хаксли, утопия, антиутопия, студенческие работы, model of an ideal society, Vynnychenko V., Huxley А., utopia, anti-utopia, student work
Цитування
Бабець Б. К. Модель ідеального суспільства у творах В. Винниченка «Сонячна машина» та Ол. Гакслі «Прекрасний новий світ» / Б. К. Бабець // Філологія ХХІ століття : зб. наук. праць студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. К. Ю. Голобородько та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 59–60.