Classroom research techniques

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Research methods in the classroom during the pedagogical practice of students are analyzed. Techniques are aimed at professional, intellectual and personal development.Проаналізовано методики дослідження в класі під час педагогічної практики студентів. Методики спрямовані на професійний, інтелектуальний та особистісний розвиток. Проанализированы методики исследования в классе во время педагогической практики студентов. Методики направлены на профессиональный, интеллектуальный и личностное развитие.
Опис
Ключові слова
research techniques, classrooms, professional development, teaching practice, методи дослідження, класні кімнати, професійний розвиток, педагогічна практика, методы исследования, классные комнаты, профессиональное развитие, педагогическая практика
Цитування
Istomina R. Classroom research techniques / R. Istomina // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч 215-річчю заснування ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [ред. кол. : Ю. Д. Бойчук (голов. ред. та ін.] – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 90–91.