КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття «комунікативна компетентність». Окреслено шляхи розвитку комунікативної компетентності керівника закладу освіти. В статье проанализированы различные подходы к определению понятия «коммуникативная компетентность». Определены пути развития коммуникативной компетентности руководителя образовательного учреждения. The article analyzes different approaches to the definition of «communicative competence». The ways of development of communicative competence of the head of the educational institution are outlined.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, керівники, заклади освіти, комунікативні вміння, коммуникативная компетентность, руководители, учебные заведения, коммуникативные умения, communicative competence, leader, educational institutions, communication skills
Цитування
Григораш В. В. Комунікативна компетентність керівника закладу освіти: сутність поняття / В. В. Григораш // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 105–110.