Впровадження здоров'язбережувальних технологій у діяльність закладу освіти як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються здоров’язбережувальні технології як засоби управлінського впливу на освітній процес в закладах загальної середньої освіти з метою вирішення проблеми здорового способу життя підростаючого покоління. В статье рассматриваются здоровьесберегательные технологии как средства управленческого влияния на образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования с целью решения проблемы здорового образа жизни подрастающего поколения. The article considers health-saving technologies as a means of managerial influence on the educational process in general secondary education institutions in order to solve the problem of a healthy lifestyle of the younger generation.
Опис
Ключові слова
здоров`я, здоров’язбережувальні технології, здоровий спосіб життя, учні, управлінська проблема, здоровьесберегательные технологии, здоровый образ жизни, ученики, управленческая проблема, health, health technologies, healthy lifestyle, students, management problem
Цитування
Асратян А. Л. Впровадження здоров'язбережувальних технологій у діяльність закладу освіти як управлінська проблема / А. Л. Асратян // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 18–24.