Теоретичні аспекти формування математичних здібностей у дітей з тяжкими порушеннями мовленнєвого розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведено аналіз спеціальної літератури з проблеми формування математичних здібностей у дітей з важкими порушеннями мовленнєвого розвитку. Проведен анализ специальной литературы по проблеме формирования математических способностей у детей с тяжелыми нарушениями речевого развития. The analysis of special literature on the problem of the formation of mathematical abilities in children with severe speech development disorders is carried out.
Опис
Ключові слова
математичні уявлення, порушення мовлення, патологія мовлення, важкі порушення мовленнєвого розвитку, математические представления, нарушение речи, патология речи, тяжелые нарушения речевого развити, mathematical representations, speech impairment, speech pathology, severe speech development disorders.
Цитування
Халімовська М. М. Теоретичні аспекти формування математичних здібностей у дітей з тяжкими порушеннями мовленнєвого розвитку / М. М. Халымовська // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 190–192.