Полужесткокрылые (Hетеrоptеrа) герпетобия урбанизированных биотопов г. Харькова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Всего в герпетобиях городских ценозов Харькова зарегистрировано 34 вида гетероптер из 10 семейств (почти четверть видового разнообразия подотряда). В составе и распространении видов преобладали семейства Lygaeidae (24), Nabidae и Cydnidae (по 4 вида в каждом). Berytidae и Coreidae были представлены двумя видами, а Pentatomidae, Pyrrhocoridae, Anthocoridae, Reduviidae, Tingidae - по одному виду каждый. Загалом у герпетобії міських ценозів Харкова було зареєстровано 34 види гетероптери з 10 родин (майже чверть видового різноманіття підродини). Родини Lygaeidae (24), Nabidae та Cydnidae (по 4 види у кожному) переважали за видовим складом та поширенням. Berytidae та Coreidae були представлені двома видами, а Pentatomidae, Pyrrhocoridae, Anthocoridae, Reduviidae, Tingidae - по одному виду кожен. In total, 34 species of Heteroptera from 10 families (almost a quarter of the species diversity of the suborder) were registrated in herpetobium of urban cenoses of Kharkiv. The families Lygaeidae (24), Nabidae and Cydnidae (4 species each) prevailed in species composition and distribution. Berytidae and Coreidae were represented by two species, and Pentatomidae, Pyrrhocoridae, Anthocoridae, Reduviidae, Tingidae –by one species each.
Опис
Ключові слова
полужесткокрылые, герпетобия, урбанизированные биотопы, Харьков, напівжорсткокрилі, герпетобія, урбанізовані біотопи, Харків, Hemiptera, Heteroptera, herpetobios, urban cenoses, Kharkiv, Ukraine
Цитування
Федяй И. А. Полужесткокрылые (Hетеrоtеrа) гертетофобия урбанизированных биотопов г. Харькова / И. А. Федяй, Т. Ю. Маркина // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 186–187.