Доцільність залучення матеріалів з історії науки при викладанні курсу генетики у вищих навчальних закладах медико-біологічного профілю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Узагальнено досвід використання матеріалів з історії науки для викладання генетики у вищих навчальних закладах біомедичного профілю. Обобщен опыт использования материалов из истории науки для преподавания генетики в высших учебных заведениях биомедицинского профиля. The experience of using materials from the history of science for the teaching of genetics in higher educational institutions of biomedical profile was generalized.
Опис
Ключові слова
генетика, історія науки, викладання, вищі навчальні заклади, медико-біологічний профіль, генетика, история науки, преподавания, высшие учебные заведения, медико-биологический профиль, genetics, history of science, teaching, higher education institutions, biomedical profile
Цитування
Тимчук Н. Ф. Доцільність залучення матеріалів з історії науки при викладанні курсу генетики у вищих навчальних закладах медико-біологічного профілю / Н. Ф. Тимчук, Г. С. Потапенко, Д. С. Тимчук // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 184–185.