Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4385
Назва: Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти
Інші назви: Актуальные вопросы коррекционного и инклюзивного образования
Current issues of correctional and inclusive education
Ключові слова: корекційна освіта
інклюзивна освіта
мовленнєвий розвиток
психічний розвиток
уявлення
комунікація
реабілітація
логопедія
заїкання
соціалізація
музикотерапія
арт-терапія
дисграфія
дислекія
алалія
дизартрія
дидактичні ігри
рухливі ігри
коррекционное образование
инклюзивное образование
речевое развитие
психическое развитие
представление
коммуникация
реабилитация
логопедия
заикание
социализация
музыкотерапия
арт-терапия
дисграфия
дислексия
алалия
дизартрия
дидактические игры
подвижные игры
correctional education
inclusive education
speech development
mental development
idea
communication
rehabilitation
speech therapy
stuttering
socialization
music therapy
art therapy
dysgraphia
dyslexia
alalia
dysarthria
didactic games
moving games
Дата публікації: 2020
Видавництво: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 375 с. : іл.
Короткий огляд (реферат): Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню проблеми організації комплексного психолого-педагогічного супроводу інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Розглянуто широке коло нагальних питань, пов’язаних з організацією інклюзивного освітнього середовища, наданням освітніх та корекційно-розвиткових послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку. Сборник содержит научные работы, посвященные освещению проблем организации комплексного психолого-педагогического сопровождения интегрированного и инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями. Рассмотрен широкий круг актуальных вопросов, связанных с организацией инклюзивной образовательной среды, предоставлением образовательных и коррекционно-развивающих услуг детям с нарушениями психофизического развития. The collection contains scientific works devoted to the problem of organizing a comprehensive psychological and pedagogical support of integrated and inclusive education of children with special educational needs. A wide range of urgent issues related to the organization of an inclusive educational environment, the provision of educational and correctional and developmental services to children with mental and physical disabilities are considered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4385
Розташовується у зібраннях:Кафедра спеціальної педагогіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Актуальні питанні корекційної.pdf4.16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.