Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів під час педагогічних практик

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором розкрито зміст роботи з підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів під час педагогічних практик. Наведено приклади інтегрованих уроків, які були розроблені й проведені студентами-практикантами, а також запропоновано завдання інтегрованого характеру для школярів. Автором раскрыто содержание работы по подготовке будущих учителей музыкального искусства к интегрированному обучению учащихся педагогических практик. Приведены примеры интегрированных уроков, которые были разработаны и проведены студентами-практикантами, а также предложены задания интегрированного характера для школьников. The author has revealed the content of the work on preparing future musical art teachers for integrated training of students during pedagogical practices. The examples of integrated lessons that were developed and conducted by student practitioners have been presented, as well as the integrated tasks for schoolchildren have been suggested. .
Опис
Ключові слова
майбутній учитель музичного мистецтва, учень, інтегроване навчання, підготовка учителів музичного мистецтва, педагогічна практика, будущий учитель музыкального искусства, ученик, интегрированное обучение, подготовка будущих учителей музыкального искусства, педагогическая практика, future musical art teacher, student, integrated training, preparation musical art teacher, pedagogical practice
Цитування
Жуков В. П. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів під час педагогічних практик / В. П. Жуков // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Жешув. ун-т, Пед. ун-т Чендус. ун-ту ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : Мітра, 2020. – С. 170–173.