Ілюстрований матеріал та його використання у роботі з дітьми дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На заняттях з ознайомлення з картиною педагог розвиває активне ставлення до життя, вчить дітей бачити і правильно розуміти прекрасне не тільки в мистецтві, природі, але і в суспільному житті, вчить самих створювати прекрасне. На занятиях по ознакомлению с картиной педагог развивает активное отношение к жизни, учит детей видеть и правильно понимать прекрасное не только в искусстве, природе, но и в общественной жизни, учит самых создавать прекрасное. In classes for acquaintance with the picture, the teacher develops an active attitude to life, teaches children to see and correctly understand the beauty not only in art, nature, but also in public life, teaches them how to create beauty.
Опис
Ключові слова
ілюстративний матеріал, робота з дітьми, діти, дошкільний вік, иллюстративный материал, работа с детьми, дети, дошкольный возраст, illustrative material, work with children, children, preschool age
Цитування
Нагорнюк О. В. Ілюстрований матеріал та його використання у роботі з дітьми дошкільного віку / О. В. Нагорнюк, Н. М. Туренко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 152–154.