Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4370
Title: Ілюстрований матеріал та його використання у роботі з дітьми дошкільного віку
Other Titles: Иллюстрированный материал и его использование в работе с детьми дошкольного возраста
Illustrational material and its application in education of children of under-school age
Authors: Нагорнюк, О. В.
Туренко, Н. М.
Keywords: ілюстративний матеріал
робота з дітьми
діти
дошкільний вік
иллюстративный материал
работа с детьми
дети
дошкольный возраст
illustrative material
work with children
children
preschool age
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Нагорнюк О. В. Ілюстрований матеріал та його використання у роботі з дітьми дошкільного віку / О. В. Нагорнюк, Н. М. Туренко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 152–154.
Abstract: На заняттях з ознайомлення з картиною педагог розвиває активне ставлення до життя, вчить дітей бачити і правильно розуміти прекрасне не тільки в мистецтві, природі, але і в суспільному житті, вчить самих створювати прекрасне. На занятиях по ознакомлению с картиной педагог развивает активное отношение к жизни, учит детей видеть и правильно понимать прекрасное не только в искусстве, природе, но и в общественной жизни, учит самых создавать прекрасное. In classes for acquaintance with the picture, the teacher develops an active attitude to life, teaches children to see and correctly understand the beauty not only in art, nature, but also in public life, teaches them how to create beauty.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4370
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.