Методико-педагогічні погляди П. В. Голубєва як засновника Харківської вокальної школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена розгляду методико-педагогічних поглядів Павла Голубєва – одного з фундаторів Харківської вокальної школи. В статті проаналізовані витоки харківської вокальної школи, систематизовані методи та принципи роботи П. Голубєва із співаками.Статья посвящена рассмотрению методико-педагогических взглядов Павла Голубева – одного из основателей Харьковской вокальной школы. В статье проанализированы истоки харьковской вокальной школы, систематизированы методы и принципы работы П. Голубева с певцами. The article is devoted to the consideration of methodological and pedagogical views of Pavel Golubev - one of the founders of the Kharkiv vocal school. The article analyzes the origins of the Kharkiv vocal school, systematizes the methods and principles of P. Golubev's work with singers.
Опис
Ключові слова
вокальна школа, методи виховання голосу, педагогічні принципи виховання, Павло Голубєв, вокальная школа, методы воспитания голоса, педагогические принципы воспитания, Павел Голубев, vocal school, methods of voice education, pedagogical principles of education, Pavel Golubev
Цитування
Ботнарчук А. П. Методико-педагогічні погляди П. В. Голубєва як засновника Харківської вокальної школи / А. П. Ботнарчук // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 89–95.