Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4351
Title: Семантика форм наказового способу в драматургії XXІ ст.
Other Titles: Семантика форм повелительного наклонения в драматургии XXI века
Semantics of forms of imperative in the drama of the XXI century
Authors: Чашка, Я. П.
Keywords: драматичний імператив
наказовий спосіб
сучасна драматургія
модальність висловлювання
драматический императив
повелительное наклонение
современная драматургия
модальность высказывания
dramatic imperative
imperative
modern drama
modality of expression
студентські роботи
студенческие работы
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Чашка Я. П. Семантика форм наказового способу в драматургії XXІ ст. / Я. П. Чашка // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 42–47.
Abstract: В статті з’ясувано характер модальності висловлення, що виникла внаслідок транспозиції форм наказового способу і відображена в мові героїв українських драматичних творів ХХІ ст. В статье исследован характер модальности высказывания, возникший в результате транспозиции форм повелительного наклонения и отраженный в речи героев украинских драматических произведений ХХІ в. The article clarifies the nature of the modality of the statement that arose as a result of transposition of forms of the imperative and is reflected in in the language of the heroes of Ukrainian dramatic works of the XXI century.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4351
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чашка Я. П. Семантика форм.pdf689.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.