Семантика форм наказового способу в драматургії XXІ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті з’ясувано характер модальності висловлення, що виникла внаслідок транспозиції форм наказового способу і відображена в мові героїв українських драматичних творів ХХІ ст. В статье исследован характер модальности высказывания, возникший в результате транспозиции форм повелительного наклонения и отраженный в речи героев украинских драматических произведений ХХІ в. The article clarifies the nature of the modality of the statement that arose as a result of transposition of forms of the imperative and is reflected in in the language of the heroes of Ukrainian dramatic works of the XXI century.
Опис
Ключові слова
драматичний імператив, наказовий спосіб, сучасна драматургія, модальність висловлювання, драматический императив, повелительное наклонение, современная драматургия, модальность высказывания, dramatic imperative, imperative, modern drama, modality of expression, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Чашка Я. П. Семантика форм наказового способу в драматургії XXІ ст. / Я. П. Чашка // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 42–47.