Лексеми-експресиви у творах Григора Тютюнника

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автором було з’ясовано основні лексичні засоби експресивності у новелах Григора Тютюнника. В данной статье автором было выяснено основные лексические средства экспрессивности в новеллах Григора Тютюнника. In this article, the author clarified the main lexical means of expression in the short stories of Grigor Tyutyunnik.
Опис
Ключові слова
лексеми-експресиви, Тютюнник Г., українська лінгвістика, новелісти-шістдесятники, лексемы-экспрессивы, Тютюнник Г., украинская лингвистика, новеллисты-шестидесятники, expressive tokens, Tyutyunnyk H., ukrainian linguistics, novelists of the sixties, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Шершінь І. А. Лексеми-експресиви у творах Григора Тютюнника / І. А. Шершінь // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.].– Харків : ХНПУ, 2020. – С. 50–52.