Збірка «Сезон ненаписаних віршів» Б.Томенчука в рецепціях літературознавців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Поезії Б.Томенчука привертають увагу читачів і дослідників своєю наближеністю до сучасного життя, громадянським звучанням, актуальністю і глибиною висвітлених почуттів, що й обумовлює подальше вивчення творчості цього митця. Поэзии Б.Томенчука привлекают внимание читателей и исследователей своей приближенностью к современной жизни, гражданским звучанием, актуальностью и глубиной освещенных чувств, что и обуславливает дальнейшее изучение творчества этого художника. B. Tomenchuk's poetry attracts the attention of readers and researchers with its closeness to modern life, civic sound, relevance and depth of enlightened feelings, which leads to further study of the work of this artist.
Опис
Ключові слова
українська поезія, Томенчук Б., українське літературознавство, украинская поэзия, Томенчук Б., украинское литературоведение, Ukrainian poetry, Tomenchuk B., Ukrainian literary criticism
Цитування
Якубець І. М. Збірка «Сезон ненаписаних віршів» Б.Томенчука в рецепціях літературознавців / І. М. Якубець // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 69–71.