Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4322
Title: Розвиток навичок критичного мислення майбутніх вчителів музики в різних видах професійної діяльності
Other Titles: Развитие навыков критического мышления будущих учителей музыки в различных видах профессиональной деятельности
Development of critical thinking skills of future music teachers in various professional activities
Authors: Шибаєва, О. К.
Keywords: розвиток особистості
критичне мислення
майбутні вчителі музики
професійна діяльність
студентські роботи
развитие личности
критическое мышление
будущие учителя музыки
профессиональная деятельность
студенческие работы
personality development
critical thinking
future music teachers
professional activity
student work
Issue Date: 16-Jun-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шибаєва О. К. Розвиток навичок критичного мислення майбутніх вчителів музики в різних видах професійної діяльності / О. К. Шибаєва // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 51–55.
Abstract: У статті обґрунтована актуальність дослідження процесу розвитку навичок критичного мислення майбутніх учителів музики в різних видах професійної діяльності, а також теоретично обґрунтувано методи розвитку навичок критичного мислення майбутніх учителів музики в умовах музично-педагогічної освіти в контексті різних видів їх професійної діяльності. В статье обоснована актуальность исследования процесса развития навыков критического мышления будущих учителей музыки в различных видах профессиональной деятельности, а также теоретически обоснованы методы развития навыков критического мышления будущих учителей музыки в условиях музыкально-педагогического образования в контексте различных видов их профессиональной деятельности. The article substantiates the relevance of the study of the process of developing critical thinking skills of future music teachers in various types of professional activities. The purpose of the article is to reveal the features of the development of critical thinking skills of future music teachers in the context of music-pedagogical education in the context of different types professional activity.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4322
ISSN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.