Припинення аліментного договору з підстав, які не пов'язані з його розірванням: деякі проблеми теорії та практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, економіко-правовий факультет
Анотація
Розглянуто проблеми припинення аліментного договору з підстав, які не пов'язані з його розірванням. Рассмотрены проблемы прекращения алиментного договора по основаниям, не связанным с его расторжением. The problems of termination of the alimony contract on grounds not related to its termination are considered.
Опис
Ключові слова
аліментний договір, сімейний договір, алиментный договор, семейный договор, alimony contract, family contract
Цитування
Пономаренко О. М. Припинення аліментного договору з підстав, які не пов'язані з його розірванням: деякі проблеми теорії та практики / О. М. Пономаренко // Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 17 трав. 2019 р. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, екон.-прав. ф-т ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 222–226.