Погляди науковців на проблему формування естетичних почуттів особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається феномен естетичних почуттів. Обґрунтовується значення формування естетичних почуттів у розвитку особистості та суспільства. В статье рассматривается феномен эстетических чувств. Обосновывается значение формирования эстетических чувств в развитии личности и общества. The article considers the phenomenon of aesthetic feelings. The importance of the formation of aesthetic feelings in the development of personality and society is substantiated.
Опис
Ключові слова
почуття, естетичні почуття, особистість, чувства, эстетические чувства, личность, feelings, aesthetic feelings, personality
Цитування
Соколова А. В. Погляди науковців на проблему формування естетичних почуттів особистості / А. В. Соколова, Чженьянь Лю // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 38–44.