Теоретичні та методичні аспекти сучасного гітарного виконавства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена гітарному виконавству як самобутньої сфери музичного мистецтва, що включає у своєму стильовому розмаїтті різні напрями та культурні тенденції європейської музики. Класична гітара міцно закріпилася в системі сучасної професійної музичної освіти – в середніх і вищих навчальних закладах все більша кількість студентів прагне оволодіти мистецтвом гри на цьому популярному інструменті. Відповідно актуальним стає осмислення теоретичних та методичних аспектів навчання гри на класичній гітарі і виховання творчої особистості музиканта-виконавця, які є комплексними за своєю природою і зачіпають всі сторони діяльності студента. Статья посвящена гитарному исполнительству как самобытной сферы музыкального искусства, которая включает в своем стилевом разнообразии различные направления и культурные тенденции европейской музыки. Классическая гитара прочно закрепилась в системе современного профессионального музыкального образования – в средних и высших учебных заведениях все большее количество студентов стремится овладеть искусством игры на этом популярном инструменте. Актуальным становится осмысление теоретических и методических аспектов обучения игры на классической гитаре и воспитания творческой личности музыканта-исполнителя, которые являются комплексными по своей природе и затрагивают все стороны деятельности студента. Guitar performance on an ordinary stage of its own development - as a matter of self-reliance is the sphere of musical mystery, which includes in its own style different direction and cultural trends of European music. The classical guitar has been secured in the system of currently professional music education - in the middle and and the higher education institution all students have more than half the price of the most popular instruments. One of the most relevant is the understanding of the theoretical and methodical aspects of starting the music and the creative work of the musician, who are complex for their nature and enriching all student’s activities.
Опис
Ключові слова
класична гітара, виконавська майстерність, виконавство, классическая гитара, исполнительское мастерство, исполнительство, сlassical guita, performing skills, performance, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Мироненко І. А. Теоретичні та методичні аспекти сучасного гітарного виконавства / І. А. Мироненко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 25–28.