Музично-образна драматургія твору як наукова категорія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено смислові трансформації поняття «драматургія» в контексті музичного мистецтва .Проаналізовано різні тлумачення поняття «музична драматургія» у зв’язку із поняттям «художній образ». В статье исследованы смысловые трансформации понятия «драматургия» в контексте музыкального искусства. Проанализированы различные толкования понятия «музыкальная драматургия» в связи с понятием «художественный образ». The article examines the semantic transformations of the concept of "drama"in the context of musical art. Different interpretations of the concept of "musical drama" in connection with the concept of "artistic image" are analyzed.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, художній образ, драматургія, музична драматургія, музыкальное искусство, художественный образ, драматургия, музыкальная драматургия, musical art, artistic imagedrama, musical drama, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Бєлоєнко О. В. Музично-образна драматургія твору як наукова категорія / О. В. Бєлоєнко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 20–24.