MOTOR SKILLS DEVELOPMENT: OPTIMIZATION OF TEACHING BOYS AGED 14

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВС"
Анотація
The study objective is to substantiate the modes of alternation of physical exercises and rest intervals in the process of teaching series of tasks aimed at motor skills development in boys aged 14 years. Обгрунтувано режими чергування виконання фізичних вправ та інтервалів відпочинку у процесі навчання серій завдань спрямованих на формування рухових навичок у хлопців 14 років. Обоснованы режимы чередования выполнения физических упражнений и интервалов отдыха в процессе обучения серий заданий направленных на формирование двигательных навыков у ребят 14 лет.
Опис
Ключові слова
motor skills, training tasks, modes of exercises, factorial experiment, boys, рухові навички, навчальні завдання, режими виконання вправ, факторний експеримент, хлопці, двигательные навыки, учебные задания, режимы выполнения упражнений, факторный эксперимент, ребята
Цитування
Kapkan O. Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 14 / O. Kapkan, O. Khudolii, P. Bartík // Теорія та методика фізичного виховання. – 2018. – Т. 19, № 3. – С. 148–145.