Виконавська творчість Раїси Кириченко в контексті культурно-мистецького розвитку України другої половини ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває значущу роль постаті відомої вітчизняної співачки Раїси Кириченко у формуванні та розвитку традицій української пісенності. На основі біографічного підходу надано огляд життєтворчості виконавиці української естради в культурно-мистецькому житті України. Статья раскрывает значимую роль фигуры известной отечественной певицы Раисы Кириченко в формировании и развитии традиций украинской песни. На основе биографического подхода дан обзор жизнетворчества исполнительницы украинской эстрады в культурно-художественной жизни Украины. The article reveals the significant role of the figure of the famous domestic singer Raisa Kyrychenko in the formation and development of the traditions of Ukrainian song. Based on the biographical approach, an overview of the life of the first generation of Ukrainian pop music in the cultural and artistic life of Ukraine is given.
Опис
Ключові слова
виконавська творчість, Раїса Кириченко, українська пісня, культурно-мистецький розвиток, исполнительское творчество, Раиса Кириченко, украинская песня, культурно-художественное развитие, performing arts, Raisa Kyrychenko, Ukrainian song, cultural and artistic development
Цитування
Ткаченко М. О. Виконавська творчість Раїси Кириченко в контексті культурно-мистецького розвитку України другої половини ХХ століття / М. О. Ткаченко, А. Ю. Кіріченко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 84–88.