Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4292
Title: Проблеми розвитку вищої освіти в Україні в наукових рефлексіях українських дослідників
Other Titles: Проблемы развития высшего образования в Украине в научных рефлексиях украинских исследователей
Problems of the development of higher education in Ukraine in scientific reflections of Ukrainian researchers
Authors: Калініченко, Т. М.
Keywords: вища освіта України
розвиток української освіти
історична розвідка
аспірантські роботи
высшее образование Украины
развитие украинского образования
историческая разведка
аспирантские работы
higher education in Ukraine
development of Ukrainian education
historical research
graduate work
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут інноваційної освіти
Citation: Калініченко Т. М. Проблеми розвитку вищої освіти в Україні в наукових рефлексіях українських дослідників / Т. М. Калініченко // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 січ. 2019 р. / Ін-т інноваційної освіти ; Наук.-навч. центр прикладної інформатики Нац. акад. наук України. – Київ, 2019. – С. 38–40.
Abstract: Тези присвячені різноманітним роботам українських дослідників, у яких йде мова про історію становлення і розвитку системи вищої освіти в Україні у першій половині ХХ століття. Тезисы посвящены различным работам украинских исследователей, в которых идет речь об истории становления и развития системы высшего образования в Украине в первой половине ХХ века. Theses are devoted to various works of Ukrainian researchers, which deal with the history of formation and development of the higher education system in Ukraine in the first half of the twentieth century.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4292
Appears in Collections:Кафедра німецької і романської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калініченко Т. М. Проблеми розвитку вищої освіти.pdf884.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.