КАРИКАТУРИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У данній роботі аналізуються особливості використання карикатур в шкільному підручнику історії. Розкривається методика роботи з ними на уроках історії. В данной работе анализируются особенности использования карикатур в школьном учебнике истории. Раскрывается методика работы с ними на уроках истории. This paper analyses the peculiarities of the use of cartoons in a school textbook of history. Reveals the methodology of work with them history lessons.
Опис
Ключові слова
урок історії, карикатури в підручниках, методика роботи з карикатурами, студентські роботи, урок истории, карикатуры в учебниках, методика работы с карикатурами, студенческие работы, history lesson, caricatures in textbooks, the technique of work with caricatures, student work
Цитування
Трихліб Ю. А. Карикатури на уроках історії / Ю. А. Трихліб // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 225–227.