Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4289
Title: Використання емоційно-вольових станів як методів опанування співацької майстерності студентами закладів вищої педагогічної освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта»
Other Titles: Использование эмоционально-волевых состояний как методов освоения певческого мастерства студентами высших учебных педагогических заведений по специальности «Дошкольное образование»
The use of emotional-volitional states as methods of mastering singing skills by students of higher educational institutions in the specialty "Preschool education"
Authors: Бакай, С. Ю.
Bakay, S.
Keywords: співацька майстерність
вокальна підготовка
емоційно-вольовий стан
дошкільна освіта
певческое мастерство
вокальная подготовка
эмоционально-волевое состояние
дошкольное образование
singing skill
vocal training
emotional-volitional state
preschool education
Issue Date: 14-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бакай С. Ю. Використання емоційно-вольових станів як методів опанування співацької майстерності студентами закладів вищої педагогічної освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта» / С. Ю. Бакай // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 215-річчю заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди , Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 31 –35.
Abstract: У статті висвітлюється тема використання емоційно-вольових станів як методів опанування співацької майстерності студентами закладів вищої педагогічної освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта». В статье освещается тема использования эмоционально-волевых состояний как методов освоения певческого мастерства студентами высших учебных педагогических заведений по специальности «Дошкольное образование». The article highlights the topic of using emotional-volitional states as a method of mastering singing skills by students of higher educational pedagogical institutions in the specialty "Preschool education".
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4289
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бакай С. Ю. Використання емоційно-вольових станів.pdf754.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.