Особливості функціонування жанру естрадної пісні 70-80-х років ХХ століття в контексті підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена актуальним проблемам вдосконалення процесу підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва. Значущим представляється знання історико-культурних умов та особливостей функціонування жанру естрадної пісні для їх професійної підготовки. Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования процесса подготовки будущих преподавателей музыкального искусства. Значимым представляется знание историко-культурных условий и особенностей функционирования жанра эстрадной песни для их профессиональной подготовки.The article is devoted to actual problems of improving the process of future music teachers’ preparation. A significant knowledge represented the historical and cultural conditions and the functioning of the genre of pop songs for their training.
Опис
Ключові слова
естрадна пісня, професійна підготовка, викладач музичного мистецтва, студентські роботи, эстрадная песня, профессиональная подготовка, преподаватель музыкального искусства, студенческие работы, pop song, vocational training, teacher of music, student work
Цитування
Беспалова І. Г. Особливості функціонування жанру естрадної пісні 70-80-х років ХХ століття в контексті підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва / І. Г. Беспалова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 81–86.