Культурна складова освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»; СПД «Охотнік», Дніпро
Анотація
У статті висвітлюється тема культурної складової освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі. В статье освещается тема культурной составляющей образовательной политики в современном немецком гуманитарном дискурсе. The article highlights the theme of the cultural component of educational policy in the modern German humanitarian discourse.
Опис
Ключові слова
освітня політика, німецький гуманітарний дискурс, суспільство, розвиток освіти, образовательная политика, немецкий гуманитарный дискурс, общество, развитие образования, educational policy, german humanitarian discourse, society, development of education
Цитування
Григорова Н. В. Культурна складова освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі / Н. В. Григорова // Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 29 квіт. 2020 р., / Дніпропетр. акад. неперерв. освіти ; [за ред. О. Є. Висоцької]. – Дніпро : Охотнік, 2020. – С. 111–112.