Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4282
Title: Культурна складова освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі
Other Titles: Культурная составляющая образовательной политики в современном немецком гуманитарном дискурсе
The cultural component of educational policy in modern German humanitarian discourse
Authors: Григорова, Н. В.
Keywords: освітня політика
німецький гуманітарний дискурс
суспільство
розвиток освіти
образовательная политика
немецкий гуманитарный дискурс
общество
развитие образования
educational policy
german humanitarian discourse
society
development of education
Issue Date: 29-Apr-2020
Publisher: КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»; СПД «Охотнік», Дніпро
Citation: Григорова Н. В. Культурна складова освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі / Н. В. Григорова // Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 29 квіт. 2020 р., / Дніпропетр. акад. неперерв. освіти ; [за ред. О. Є. Висоцької]. – Дніпро : Охотнік, 2020. – С. 111–112.
Abstract: У статті висвітлюється тема культурної складової освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі. В статье освещается тема культурной составляющей образовательной политики в современном немецком гуманитарном дискурсе. The article highlights the theme of the cultural component of educational policy in the modern German humanitarian discourse.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4282
Appears in Collections:Кафедра німецької філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Григорова Н. В. Культурна складова.pdf415.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.