Методика викладання дисциплін за кваліфікацією (вокал)

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Законодавцем у світі вокальної педагогіки, вокального навчання і виховання по праву вважається італійська вокальна школа. Вивчення методики видатних вокальних шкіл минулого і сучасного дозволить молодому фахівцю оволодіти теорією вокального навчання та застосувати його у практичній діяльності. Законодателем в мире вокальной педагогики, вокального обучения и воспитания по праву считается итальянская вокальная школа. Изучение методики выдающихся вокальных школ прошлого и настоящего позволит молодому специалисту овладеть теорией вокального обучения и применить его в практической деятельности. The Italian vocal school is considered to be the legislator in the world of vocal pedagogy, vocal education and upbringing. Studying the methodology of outstanding vocal schools of the past and present will allow a young specialist to master the theory of vocal learning and apply it in practice.
Опис
Ключові слова
італійська вокальна школа, вокальна педагогіка, вокальне виконавство, итальянская вокальная школа, вокальная педагогика, вокальное исполнительство, Italian vocal school, vocal pedagogy, vocal performance
Цитування
Кузьмічова В. А. Методика викладання дисциплін за кваліфікацією (вокал) : навч. посіб. (для магістрів ф-тів мистецтв вищ. пед. навч. закл. освіти), Ч. 1 : Італійська вокальна школа: шлях від зародження до сучасності / В. А. Кузьмічова ; Харків нац пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2018. – 42 с.