Плинна сучасність та її модифікації в рефлексіях німецької філософії освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У данній статті автор розглянув плинну сучасність та її модифікації в рефлексіях німецької філософії освіти. В данной статье автор рассмотрел текучую современность и ее модификации в рефлексиях немецкой философии образования. In this article, the author examined the fluid modernity and its modifications in the reflections of the German philosophy of education.
Опис
Ключові слова
німецька філософія освіти, освітні трансформації, соціокультурні контексти, концепт плинної сучасності, немецкая философия образования, образовательные трансформации, социокультурные контексты, концепт текучей современности, German educational philosophy, educational transformations, sociocultural contexts, the concept of fluid modernity
Цитування
Култаєва М. Д. Плинна сучасність та її модифікації в рефлексіях німецької філософії освіти / М. Д. Култаєва // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020. – С. 164–166.