Політика і педагогіка перед викликами сьогодення: погляд з Німеччини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
В статті розглянута політика і педагогіка перед викликами сьогодення: погляд з Німеччини. В статье рассмотрена политика и педагогика перед вызовами современности: взгляд из Германии. The article examines politics and pedagogy in the face of the challenges of our time: a view from Germany.
Опис
Ключові слова
Німеччина, німецька освітня політика, «дигіталізації шкільної освіти», філософія освіти, Германия, немецкая образовательная политика, «дигитализация школьного образования», философия образования, Germany, German educational policy, "Digitalization of school education", philosophy of education
Цитування
Асмут К. Політика і педагогіка перед викликами сьогодення: погляд з Німеччини / К. Асмут // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020. – С. 16–18.