Г. С. Сковорода і українська освіта: вчора, сьогодні, завтра.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. ун-т радiоелектронiки; Харк. нац. ун-т ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В даний час, роздумуючи і практично вирішуючи долю молодої України, ми все частіше задумуємося над станом і перспективами розвитку освіти – не нової, не старої, а воістину української, яка має давню історію і традиції, яка плоть від плоті є змістовною ознакою, або характеристикою неповторності і самобутності нашого народу, яка, врешті-решт, дивує світ видатними досягненнями українців – учених, митців, поетів, спортсменів, інженерів, аграріїв, лікарів, представників усіх, без винятку, професій, прекрасною і талановитою молоддю – студентами і школярами, подвигами вояків, які відстоюють і гинуть за рідну землю і народ. В настоящее время, размышляя и практически решая судьбу молодой Украины, мы все чаще задумываемся над состоянием и перспективами развития образования – не новой, не старый, а поистине украинской, которая имеет давнюю историю и традиции, плоть от плоти есть содержательной признаку, или характеристикой неповторимости и самобытности нашего народа, которая, в конце концов, удивляет мир выдающимися достижениями украинский –ученых, художников, поэтов, спортсменов, инженеров, аграриев, врачей, представителей всех без исключения профессий, прекрасной и талантливой молодежью – студентами и школьниками, подвигами воинов, которые отстаивают и погибают за родную землю и народ. Currently, thinking and practically deciding the fate of young Ukraine, we are increasingly thinking about the state and prospects of education – not new, not old, but truly Ukrainian, which has a long history and traditions, which flesh from flesh is a meaningful feature or characteristic uniqueness and originality of our people, which, in the end, surprises the world with outstanding achievements of Ukrainians – scientists, artists, poets, athletes, engineers, farmers, doctors, representatives of all, without exception, professions, beautiful and talented youth – students and schoolchildren, the exploits of soldiers who defend and die for their homeland and people.
Опис
Ключові слова
формування компетентностей, освіта, вчитель, педагог, формирование компетентностей, образование, учитель, педагог, formation of competencies, education, the teacher
Цитування
Прокопенко І. Ф. Г. С.Сковорода і українська освіта: вчора, сьогодні, завтра. // Новий колегіум : наук. інформ. журн. – 2019 (98). – №4. – С. 12–20.