Емотивно-експресивний модус текстів Оксани Забужко: синтаксичний рівень текстової структури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автором було досліджено емотивно-експресивний модус текстів Оксани Забужко : синтаксичний рівень текстової структури. В данной статье автором было исследовано эмотивно-экспрессивный модус текстов Оксаны Забужко : синтаксический уровень текстовой структуры. In this article, the author investigated the emotional-expressive mode of Oksana Zabuzhko's texts : the syntactic level of the text structure.
Опис
Ключові слова
емотивно-експресивний модус, тексти, Забужко Оксана, текстова структура, эмотивно-экспрессивный модус, тексты, текстовая структура, emotional-expressive mode, texts, Zabuzhko Oksana, text structure, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Титаренко О. А. Емотивно-експресивний модус текстів Оксани Забужко: синтаксичний рівень текстової структури / О. А. Титаренко // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 36–38.