Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/422
Title: ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ВЧИТЕЛЯ З СУЧАСНИМ УЧНЕМ
Authors: Василенко, Т. В.
Keywords: технічні засоби навчання
зв'язок вчителя з учнем
викладачі історії
студентські роботи
технические средства обучения
связь учителя с учеником
преподаватели истории
студенческие работы
technical training
communication with the student
history teachers
student work
Issue Date: 28-Oct-2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Василенко Т. В. Технічні засоби навчання як встановлення зв’язку вчителя з сучасним учнем / Т. В. Василенко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 206–209.
Abstract: В статті порушено тему технічних засобів навчання як встановлення зв’язку вчителя з сучасним учнем, розкрито термін «технічні засоби», визначено плюси та мінуси у використанні технічних засобів на уроках, обґрунтовано необхідність провадження нової концепції застосування технічного обладнання для визначення умов ефективності їх використання для школярів і вчителів. В статье затронута тема технических средств обучения как установление связи учителя с современным учеником, раскрыт термин «технические средства», определены плюсы и минусы в использовании технических средств на уроках, обоснована необходимость осуществления новой концепции применения технического оборудования для определения условий эффективности их использования для школьников и учителей. The article touches on the subject of technical training as a communication teacher and modern student, discovered the term "technical means", and identified the pros and cons in the use of technology in the classroom, the necessity of new concept of the use of technical equipment to determine the conditions of efficiency of their use for students and teachers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/422
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Василенко Т. В..pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.