ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ВЧИТЕЛЯ З СУЧАСНИМ УЧНЕМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті порушено тему технічних засобів навчання як встановлення зв’язку вчителя з сучасним учнем, розкрито термін «технічні засоби», визначено плюси та мінуси у використанні технічних засобів на уроках, обґрунтовано необхідність провадження нової концепції застосування технічного обладнання для визначення умов ефективності їх використання для школярів і вчителів. В статье затронута тема технических средств обучения как установление связи учителя с современным учеником, раскрыт термин «технические средства», определены плюсы и минусы в использовании технических средств на уроках, обоснована необходимость осуществления новой концепции применения технического оборудования для определения условий эффективности их использования для школьников и учителей. The article touches on the subject of technical training as a communication teacher and modern student, discovered the term "technical means", and identified the pros and cons in the use of technology in the classroom, the necessity of new concept of the use of technical equipment to determine the conditions of efficiency of their use for students and teachers.
Опис
Ключові слова
технічні засоби навчання, зв'язок вчителя з учнем, викладачі історії, студентські роботи, технические средства обучения, связь учителя с учеником, преподаватели истории, студенческие работы, technical training, communication with the student, history teachers, student work
Цитування
Василенко Т. В. Технічні засоби навчання як встановлення зв’язку вчителя з сучасним учнем / Т. В. Василенко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 206–209.