Філологія ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці студентства й наукової молоді, в яких висвітлюються актуальні питання сучасного українського мовознавства та літературознавства. Сборник содержит научные работы студенчества и научной молодежи, в которых освещаются актуальные вопросы современного украинского языкознания и литературоведения. The collection contains scientific works of students and young people, which cover current issues of modern Ukrainian linguistics and literary criticism. The collection contains scientific works of students and young people, which cover current issues of modern Ukrainian linguistics and literature.
Опис
Ключові слова
філологія, літературознавство, українське мовознавство, студентські роботи, аспірантські роботи, филология, литературоведение, украинское языкознание, студенческие работы, аспирантские работы, philology, literary studies, Ukrainian linguistics, student works, postgraduate works
Цитування
Філологія ХХІ століття : зб. наук. праць студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 71 с.